Polityka prywatności
Rozwiń całość
Pobierz PDF
WSTĘP

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379), biuro@logostour.pl , telefon 22 39 75 219.

DEFINICJE
  1. Administrator - oznacza Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379), o kapitale zakładowym w wysokości: 3.172 480,09 zł, (opłaconym w całości), o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 676-007-89-91, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116435, posiadającego numer REGON 350522925, biuro@logostour.pl, telefon 22 39 75 219, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
  3. Serwis - oznacza strony internetowe lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach logostour.pl, zaprojektowane w ten sposób, aby można je było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych, z wyłączeniem korzystania z dostępu do newslettera, konta oraz rezerwacji imprezy turystycznej.
  4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
  5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług przez LogosTour. 

Każdy, kto korzysta z Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności, umieszczonej pod adresem http://logostour.pl/polityka-prywatnosci.

GROMADZENIE DANYCH

Administrator udostępniając usługi szanuje prywatność Użytkowników serwisu www i chroni ich dane osobowe, w szczególności przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w serwisie, że dane będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z przepisami polskiego prawa powszechnego. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało, czy i kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.

 

Jedynymi usługami, przy których Administrator wymaga podania w odpowiednich formularzach danych osobowych jest serwis służący do rezerwacji imprezy turystycznej, obsługi kont założonych przez Użytkowników oraz otrzymywania elektronicznego i bezpłatnego newslettera (niezbędny adres email). Uzyskane w ten sposób dane wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z wolą Użytkownika i celem ich przekazania. Adresy email podane przy zapisie do newslettera dodawane są do listy mailingowej newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników ma prawo dostępu do treści danych dotyczących go, ich poprawiania i modyfikacji, ma prawo również w dowolnym momencie usunąć swoje dane z bazy Serwisu.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Żadne dane identyfikacyjne Użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek instytucji czy osobie trzeciej, z wyłączeniem sytuacji, w której przekazanie danych jest przewidziane przepisami prawa lub jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem Serwisu. Dane Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie w celu uzyskania dostępu do newslettera są wykorzystywane w celu wysyłania danemu użytkownikowi newslettera, tj. informacji handlowych dotyczących działalności Administratora, w szczególności informacji o nowościach, ofert promocyjnych lub innych wiadomości dotyczące oferty LogosTour. Przedmiotowy proces realizowany jest za zgodą Użytkownika, do czasu jej odwołania i usunięcia przez Użytkownika adresu e-mail z bazy. Dane Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie zakładając konto lub dokonując rezerwacji imprezy turystycznej wykorzystywane są wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z wolą Użytkowników.

WYKORZYSTANIE COOKIES

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika, serwer, na którym umieszczono stronę www.logostour.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu www.logostour.pl, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.

Strona www.logostour.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów.

Dzieje się tak, ponieważ pliki cookies:

• pozwalają poprawić szybkość działania strony;

• umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie;

• umożliwiają realizację transakcji, w tym dokonanie zakupu.  

Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• pozwalają gromadzić dane statystyczne;

• pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Chrome

Opera

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

• Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; 

• Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są pliki cookies:

• umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

• umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. LogosTour Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.